ΕΡΓΑ

Η ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΑΤΕ έχει υλοποιήσει ή υλοποιεί για λογαριασμό των πελατών της
τα παρακάτω ΕΡΓΑ :
 

 
     
ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Τεχνική Υπηρεσία δήμων & Κοινοτήτων Κεφαλληνίας
΄Δήμος Ελειού Πρόννων
ΣΚΑΛΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Βελτίωση Οδικού Δικτύου (θέση Αη. Θανάση - Πύθοι)
Δ.Δ ΣΚΑΛΑΣ
Τεχνική Υπηρεσία δήμων & Κοινοτήτων Κεφαλληνίας
Κοινότητα Ομαλών
ΟΜΑΛΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Αποκατάσταση Βατότητας και ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Ομαλών
Τεχνική Υπηρεσία δήμων & Κοινοτήτων Κεφαλληνίας
΄Δήμος Ελειού Πρόννων
ΣΚΑΛΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Ασφαλτόστρόση τμήματος οδού στην θέση "Κοπρισιές" Δ.Δ ΣΚΑΛΑΣ