ΠΕΛΑΤΕΣ

Το Δημόσιο και κατ'επέκταση, οι τοπικοί Δημόσιοι Φορείς αποτελούν τον κυριότερο πελάτη της ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΑΤΕ.
Η νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, οι τοπικοί Δήμοι και Φορείς αλλά και Ιδιωτικές  εταιρείες Δημοσίου συμφέροντος, εμπιστεύονται την ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΑΤΕ για την υλοποίηση μεγάλων έργων που αναβαθμίζουν τον Νομό μας και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη.
Έργα οδοποιίας, λιμενικά έργα και άλλα που μπορείτε να δείτε στην ενότητα Έργα αυτού του web site  αποτελούν το δείγμα γραφής της ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΑΤΕ