ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΑΤΕ δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς:
 

  • Οδοποιία

  • Έργα ύδρευσης

  • Κατασκευή λιμένων

  • Κτιριακές κατασκευές